Skip navigation

Andre forsikringer

Spørgsmål / Svar

Stormflods- og oversvømmelsesordningen yder ikke erstatning for fast ejendom og løsøre, hvis det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse. Erstatning ydes heller ikke, hvis skadelidte faktisk har en forsikring, der dækker den pågældende skade. Stormflods- og oversvømmelsesordningen er med andre ord subsidiær i forhold til almindelig forsikringsdækning.

Dette indebærer, at der ikke ydes erstatning for skader på f.eks. biler, både og trailere m.v., da det er muligt at tegne kaskoforsikring, som også omfatter skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse.

Elektronikforsikringer tegnet ved køb af f.eks. et fjernsyn eller en computer dækker skader efter stormflod og oversvømmelse. Har man tegnet en sådan elektronikforsikring, betyder det, at erstatning udbetales i henhold til forsikringspolicen ved skader efter stormflod og oversvømmelse. Man kan ikke samtidig få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Se "Brandforsikring", "Selvforsikrede", "Forsikringsordninger", "Forsikring" og "Kortslutning".

Sidst opdateret: 30. juli 2018