Skip navigation

Anmeldelse af skader efter oversvømmelse

Spørgsmål / Svar

20. juli 2011

Skader forårsaget af oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring. Anmeldelse skal ske elektronisk via Stormbasen. I tilfælde af at du har skader på både hus og indbo, og hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning fra Stormrådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en oversvømmelsesskade. 

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at oversvømmelsen er sket.

Du kan læse mere om mulighederne for at få erstatning efter oversvømmelse under "Sådan får du erstatning ved oversvømmelse”.

Sidst opdateret: 30. juli 2018