Skip navigation

Anmeldelse af skader efter stormflod

Spørgsmål / Svar

03. august 2011

Skader forårsaget af stormflod skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring. Anmeldelse skal ske elektronisk via Stormbasen. I tilfælde af at du har skader på både hus og indbo, og hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning fra Stormrådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en stormflodsskade. 

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at stormfloden er erklæret af Stormrådet.

Du kan læse mere om mulighederne for at få erstatning efter oversvømmelse under "Sådan får du erstatning ved stormflod”.

Sidst opdateret: 30. juli 2018