Skip navigation

BBR

Spørgsmål / Svar

03. august 2011

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Ved skader på fast ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer, bliver det registreret, at der har været en skade på ejendommen,  når forsikringsselskabet  har truffet afgørelse om erstatning og påbegyndt udbetaling heraf. Registrering sker på alle bygninger, der dækkes af policen. 

Man kan helt frem til første udbetaling af erstatning trække sin anmeldelse tilbage, uden at der sker registrering i BBR.

Registrering kan ses på BBR-meddelelsen eller på www.ois.dk (eksternt link).

Se også "Selvrisiko".

Sidst opdateret: 30. juli 2018