Skip navigation

Forbedringer

Spørgsmål / Svar

Der ydes ikke erstatning for forbedringer, da en erstatning ikke må stille skadelidte bedre end før skaden.

Se også "Genanskaffelsesprincip" og "Erstatning".

Sidst opdateret: 05. oktober 2018