Skip navigation

Indirekte tab

Spørgsmål / Svar

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab. Indirekte tab er de tab, som skadelidte har efter stormflodens eller oversvømmelsens indtræden, og som hverken har en tidsmæssige sammenhæng med eller er en direkte følge af stormfloden.

Eksempelvis ydes der ikke erstatning for driftstab, huslejetab, advokatudgifter (og lignede) og renteudgifter.

Se også "Direkte tab" og "Erstatning".

Sidst opdateret: 12. oktober 2018