Skip navigation

Klage

Spørgsmål / Svar

Skadelidte kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabets afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager.

Det er en betingelse, at skadelidte først skriftligt har henvendt sig til forsikringsselskabet og forsøgt at få afgørelsen ændret.

Skadelidte kan klage ved at udfylde og indsende et klageskema til Stormrådet med relevante bilag. Klageskemaet kan findes her.

Stormrådet skal have modtaget klagen senest 8 uger efter, at forsikringsselskabet har truffet sin endelige afgørelse.

Sidst opdateret: 18. oktober 2018