Skip navigation

Kloakvand

Spørgsmål / Svar

Der ydes ikke erstatning for skader forårsaget af opstuvning af kloakvand, uanset om opstuvningen skyldes stormflod eller ekstrem høj vandstand i vandløb eller søer. Opstuvet kloakvand vil normalt være dækket af en forsikring.

Det er op til taksator at vurdere skadesårsagen, og herefter vil forsikringsselskabet afgøre, om skadelidte er berettiget til erstatning.

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning", "Forsikring" og "Konkurrerende skadesårsager".

Sidst opdateret: 18. oktober 2018