Skip navigation

Kriterier for erstatning

Spørgsmål / Svar

For at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsesordningen skal følgende kriterier være opfyldt:

  1. Ved stormflod: Stormrådet skal have erklæret stormflod i det område, hvor skaden er sket. Dette vil bl.a. fremgå at Stormrådets hjemmeside.
  2. Ved oversvømmelse fra vandløb og søer: Stormrådet skal have godkendt en oversvømmelse som omfattet af oversvømmelsesordningen
  3. Skaden er ikke konkret dækket af en forsikring. Dette gælder også kulanceerstatning.
  4. Skaden kunne ikke i almindelighed være dækket af en forsikring. Det vil sige, at man i de fleste forsikringsselskaber ikke kan tegne en forsikring mod stormflod og oversvømmelse på almindelige markedsvilkår. 
  5. Skaden skal være sket i forbindelse med eller som en umiddelbar følge af stormfloden eller oversvømmelsen.
  6. Der skal være tegnet en gyldig brandforsikring for det beskadigede.

Der kan herudover være andre forhold, som kan have betydning i den konkrete sag. Skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer anmeldes til forsikringsselskabet inden 2 måneder efter skadens opståen.

Se også "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse", "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Forsikring", "Erstatning", "Skadelidtes pligter", "Oversvømmelse fra vandløb eller sø" og "Stormflod".

Sidst opdateret: 19. oktober 2018