Skip navigation

Manglende dokumentation for økonomisk tab

Spørgsmål / Svar

Det påhviler skadelidte at dokumentere sit tab som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller sø. Skadelidte skal enten gemme de beskadigede genstande, fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer. På den måde kan der også foretages en mere korrekt vurdering af skadens værdi og omfang.

Forsikringsselskabet skal afvise tab, som ikke kan dokumenteres.

Se også "Løsøre", "Taksering af skader efter stormflod og oversvømmelse" og "Skade på genstande uden økonomisk værdi".

Sidst opdateret: 19. oktober 2018