Skip navigation

Moms

Spørgsmål / Svar

Erstatning på private bygninger og løsøre opgøres inkl. moms.

Erstatning på fat ejendom eller løsøre, der tilhører virksomheder registreret i CVR (Centrale Virksomheds Register), opgøres ekskl. moms.

I de tilfælde, hvor en virksomhed er delvis momsregistreret, opgøres erstatningen med afsæt i den procentuelle momssats.

Se også "Erstatning".

Sidst opdateret: 19. oktober 2018