Skip navigation

Overdragelse af erstatning

Spørgsmål / Svar

Det er muligt at overdrage erstatning til en anden . Dette kaldes også transport. Forsikringsselskabet skal modtage en skriftlig erklæring fra skadelidte, hvor det skal fremgå, at erstatningen kan udbetales til en anden end skadelidte.

Skadelidte kan i forbindelse med salg af sin ejendom videreoverdrage sin ret til erstatning. Det er dog en betingelse, at dette fremgår af købsaftalen eller anden lignende aftale.

Sidst opdateret: 22. oktober 2018