Skip navigation

Pant

Spørgsmål / Svar

Der ydes erstatning til den, der lider tab ved, at en given ting forringes eller går til grunde, herunder også panthavere eller andre rettighedshavere.

Se også "Overdragelse af erstatning".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018