Skip navigation

Partiel skade

Spørgsmål / Svar

Ved partielle eller delvise skader fastsættes erstatningen til det beløb, som det vil koste at reparere den beskadigede genstand. Erstatningen kan ikke overstige genanskaffelsesværdien.

Se også "Erstatning".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018