Skip navigation

Regn og regnvand

Spørgsmål / Svar

Skader forårsaget direkte af regn og regnvand (overfladisk afstrømning) er ikke omfattet af stormflodsloven.

Kraftig eller vedvarende regn kan dog bevirke, at der opstår ekstrem vandstand i et vandløb eller en sø, og at der indtræffer en oversvømmelse som følge heraf. Sådanne skader er omfattet af loven, hvis der er tale om en hændelse, der indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Se også "Oversvømmelse fra vandløb og sø".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018