Skip navigation

Renter

Spørgsmål / Svar

Der ydes ikke erstatning for renteudgifter i forbindelse med låntagning til udbedring af stormflods- og oversvømmelsesskader. Sådanne renteudgifter anses som et indirekte tab.

Se også "Indirekte tab" og "Udbetaling af erstatning".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018