Skip navigation

Sekretariat for Stormrådet

Spørgsmål / Svar

Den daglige administration af stormflods- og oversvømmelsesordningen varetages af Stormrådet med bistand fra et sekretariat, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sekretariatet forbereder endvidere Stormrådets afgørelser i klagesager og tilsynssager.

Se også "Klage".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018