Skip navigation

Selvrisiko

Spørgsmål / Svar

Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fratrækkes en procentuel selvrisiko. Selvrisikoen fratrækkes løbende med den for skaden gældende selvrisikoprocent, indtil det for skaden gældende loft over selvrisiko er nået. Der gælder ikke noget loft for erhvervsejendomme eller erhvervsløsøre.

Der betales ikke selvrisiko for udgifter til skadesbegrænsning.

Private ejendomme til helårsbeboelse

For skader på ejendomme til helårsbeboelse samt sommerhuse godkendt til og anvendt som helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Fritids- og sommerhuse

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr. og kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

Erhvervsejendomme

For skader på erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme, er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 14.000 kr.

Løsøre i private boliger

For skader på løsøre i private ejendomme til helårsbeboelse samt sommerhuse godkendt til og anvendt som helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Løsøre i fritids- og sommerhuse

For skader på løsøre i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

Erhvervsløsøre

For skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 14.000 kr.

Selvrisikoen for boliger/fritidshuse/ejendomme skal som udgangspunkt beregnes efter den status, de har i BBR-registret. Hvis et fritidshus er anført i BBR-registret som helårsbolig, betales en selvrisiko som på helårshuse. I vurderingen af hvilken selvrisiko, der skal betales, indgår også skadelidtes primære anvendelse af ejendommen.  Forsikringsselskabet anvender Den Offentlige Informations Server www.ois.dk til at indhente oplysninger om ejendomsstatus (registeroplysninger) fra BBR.

Se også "All Risk forsikring", "Skadesbegrænsning", "BBR" og "Udbetaling af erstatning".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018