Skip navigation

Skadesopgørelse

Spørgsmål / Svar

Taksator udarbejder en skadesopgørelse, når han har besigtiget skadestedet. Skadeopgørelsen sendes til skadelidte for godkendelse. Herefter træffer forsikringsselskabet den endelige afgørelse om erstatningens størrelse. Skadelidte har mulighed for at klage over afgørelsen til Stormrådet. 

Se "Taksering af skader", "Erstatning" og "Klage".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018