Skip navigation

Stormflod

Spørgsmål / Svar

Stormflod er en oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet. Betingelsen for at en ekstrem høj vandstand kan føre til, at der kan erklæres stormflod, er, at den statistisk indtræder sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Det er forsikringsselskaberne, der behandler skader efter stormflod.

Se også "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Skadelidtes pligter" og "Erstatning".