Skip navigation

Stormrådets organisation og rolle

Spørgsmål / Svar

Stormrådet udpeges af Erhvervsministeren og består af en uafhængig formand samt 7 medlemmer, som repræsenterer kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og forbrugere. Rådet afholder møder efter behov.

Stormrådet fungerer som tilsyns- og klagemyndighed i forbindelse med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Stormrådets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men de kan indbringes for domstolene.

Du kan læse mere om Stormrådet under "Om Stormrådet".

Se også "Klage", "Sekretariat for Stormrådet", "Stormflod" og "Oversvømmelse fra vandløb og søer".

Sidst opdateret: 23. oktober 2018