Skip navigation

Umiddelbart indtrådt skade

Spørgsmål / Svar

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Det indebærer, at skaden skal være en direkte følge af oversvømmelserne og indtræde på selve stormflods- eller oversvømmelsestidspunktet.

Det betyder også, at der ikke ydes erstatning for skader, der opstår efterfølgende. Fx skader som skyldes tæring på grund af saltpåvirkning eller optøede frostvarer som følge af strømsvigt.

Der ydes normalt ikke erstatning for sætningsskader, da det ikke er en umiddelbart indtrådt skade.

Der ydes ikke erstatning til forebyggelse eller sikring af ejendommen mod kommende stormflods- og oversvømmelseshændelser.

Se også "Skimmelsvamp", "Træer" og "Kriterier for erstatning".

Sidst opdateret: 23. oktober 2018