Skip navigation

Varsling og forebyggelse

Stormrådet kan i nogle tilfælde hjælpe når skaden er sket men det er altid bedst at undgå eller i størst muligt omfang begrænse skader. Her kan du hente inspiration til, hvordan skader kan forebygges og tilmelde dig varsling, så du kan reagere, hvis det ser ud som om dit hus eller sommerhus risikerer en skade.Gå til Forebyggelse i Holstebro

11. august 2011

Efter oversvømmelserne d. 16. januar 2011 udgave Holstebro Kommune en folder om forebyggende sikring mod oversvømmelse. Folderen indholder gode råd og praktiske informationer om, hvordan man kan forebygge skader ved oversvømmelse.

Gå til Forsikringsvejret

02. juli 2012

Forsikringsvejret giver overblik over, om der er områder i Danmark, hvor skader efter vejrfænomener kan være dækket af din forsikring.

Gå til Lokal afledning af regnvand

11. august 2011

Bedre håndtering af regnvand er med til at mindske risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn. Lokal afledning af regnvand dækker over en række metoder, hvor også den enkelte kan bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelse.

Gå til OBS spot om stormflod

31. oktober 2011

Stormfloden truer! - Stormrådets TV-spot om stormflodsskader og forebyggelse.

Gå til Stormrådet - forebyggelse af stormflod

05. september 2011

For forholdsvis små midler kan du gøre en lang række ting for at sikre din bolig mod stormflod. Der er nogle overordnede forhold, som du skal være opmærksom på, inden du går i gang men ellers er der en række enkle metoder til at sikre din bolig mod stormflod.

Gå til Varsling fra DMI

11. august 2011

DMI tilbyder en række muligheder for at blive varslet om farligt vejr i Danmark herunder varsel om kraftig regn, høj vandstand og kraftig blæst. Varslingen kan hjælpe til at holde øje med om der er risiko for oversvømmelse eller stormflod i det området, hvor dit hus eller sommerhus ligger.

Sandsække

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.