Skip navigation

Forsikringsselskaber

Her kan forsikringsselskaber og taksatorer finde værktøjer og vejledninger til opgørelse og vurdering af skader som følge af stormflod og oversvømmelse. Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Gå til Tilsyn

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Gå til Stormafgift

Dokumenter om stormafgift / documents on storm damage tax

Gå til Vejledning og værktøjer til taksator

Stormrådet har udarbejdet vejledning og værktøjer til taksatorer der kører sager under stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Gå til Godtgørelse af sagsbehandling og taksation

Stormrådet udbetaler godtgørelse til forsikringsselskaberne for behandling af sager.

Gå til Stormbasen

Stormbasen er det fælles it-system, som forsikringsselskaberne bruger til at behandle sager under stormflods- og oversvømmelsesordningerne.

Gå til Mistanke om svindel

Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med sagsbehandlingen forholde sig til eventuel mistanke om svindel