Skip navigation

Godtgørelse af sagsbehandling og taksation

Stormrådet udbetaler godtgørelse til forsikringsselskaberne for behandling af sager. Opgørelsen af godtgørelsen er aftalt mellem Stormrådet og Forsikring og Pension.

Det følger af lov om stormflod og stormfald § 9, at Stormrådet fastsætter betaling af forsikringssikringsselskabernes sagsbehandling og taksation under stormflods- og oversvømmelsesordningerne. I aftalen er godtgørelsen af forsikringsselskaberne opdelt i fire delelementer:

Godtgørelse for sagsbehandling: Forsikringsselskaberne godtgøres for sagsbehandlingen med et fast honorar på 6.163,90 kr. per sag i 2022-værdi.

Godtgørelse for taksation: Forsikringsselskaberne godtgøres per time til taksation af sagerne. Satsen per time er sat på 948,91 kr. i 2022-værdi. Det er i aftalen ikke fastsat hvem der udfører taksationen, og dette kan således både være interne eller eksterne taksatorer. Taksators kørsel og udgifter til fx bro/færge dækkes ligeledes. Ydermere kan forsikringsselskabet ved særlige forhold vurdere det nødvendigt at indhente særlig bistand til at fastslå bestemte omstændigheder på skadesstedet, hvilket kan aftales med Stormrådets sekretariat.

Godtgørelse for tilsynsbehandling: Forsikringsselskaberne godtgøres for deltagelse i tilsynsbehandlingen med et fast honorar på 2.2419,15 kr. per tilsynssag i 2022-værdi.

Godtgørelse for deltagelse i undervisning: Forsikringsselskaberne kan godtgøres for kursusgebyr til kurser anbefalet af Stormrådet. Aktuelt forestår Stormrådet undervisning i stormflods- og oversvømmelsesordningen for sagsbehandlere og taksatorerne i selskaberne.

Praktik for afregning

Det er fastsat i aftalen, at godtgørelse for sagsbehandling og taksation afregnes via et selvstændigt godtgørelses-modul på den fælles sagsbehandlingsplatform, Stormbasen. I godtgørelses-modulet kan der afregnes for indeværende og forrige år, og det henstilles derfor til, at afregne godtgørelse løbende. Godtgørelse for tilsynsbehandling og deltagelse i undervisning afregnes ved fakturering til Stormrådet via rådets EAN-nr.: 5798000022027. Al afregning sker inklusiv moms.

Alle satser i aftalen pl-reguleres årligt i marts, opsummeret i nedenstående tabel.

 

År

Honorar pr sag
ex moms

Honorar pr tilsynssag, ex moms

Timesats
ex moms

Kørselssats
ex moms

Honorar pr. sag inkl. moms

Honorar pr tilsynssag, inkl. moms

Timesats
Inkl moms

Kørselssats
Inkl. moms

2014

5.500,00

2.000,00

845,50

3,73

6.875,00

2.500,00

1.056,88

4,66

2015

-ll- -ll-

858,00

3,70

-ll- -ll-

1.072,50

4,63

2016

-ll- -ll-

871,00

3,63

-ll- -ll-

1.088,75

4,54

2017

-ll- -ll-

887,00

3,53

-ll- -ll-

1.108,75

4,41

2018

-ll- -ll-

903,00

3,54

-ll- -ll-

1.128,75

4,43

2019

5.997,00

2.181,00

923,00

3,56

7.496,25

2.726,25

1.153,75

4,45

2020

6.099,00

2.218,00

939,00

3,52

7.623,75

2.772,55

1.173,75

4,40

2021

6.158,00

2.239,00

948,00

3,44

7.697,50

2.798,75

1.185,00

4,30

2022

6.163,90

2.241,15

948,91 3,51

7.704,88

2.801,43

1.186,14

4,39