Skip navigation

Mistanke om svindel

Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med sagsbehandlingen forholde sig til eventuel mistanke om svindel. I denne vejledning beskrives, hvordan dette bør ske.

I forbindelse med sagsbehandlingen kan et forsikringsselskab blive udsat for at skulle tage stilling til, hvordan mistanke om svindel i en stormflodssag håndteres. Stormrådet har udgivet en vejledning om, hvordan en sådan mistanke skal håndteres.

I vejledningen kan man bl.a. læse, hvilke forvaltningsretlige forhold man skal være opmærksom på.

Læs vejledningen om mistanke om svindel.