Skip navigation

Stormafgift

Forsikringsselskaberne skal indberette og betale stormafgift. Indberetning og betaling skal foregå elektronisk.

Ifølge stormflodslovens § 24 skal forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, opkræve en afgift pr. police.

Afgiften opkræves ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Afgiften udgør for tiden årligt 50 kr. pr. police til stormflods- og oversvømmelsespuljen og 10 kr. pr. police til stormfaldspuljen og skal opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret. Når stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 500 mio. kr., vil afgiften til denne pulje blive nedsat til 30 kr. pr. police.

Kvartalsvis indberetning af stormafgift

Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hvert kvartal senest den 15. i den følgende måned anmelde størrelsen af den forfaldne stormafgift fordelt på de enkelte forsikringskategorier: en,- og to familiehuse, privat indbo, andre ejendomme, herunder; fritidshus, erhvervsvirksomhed, landbrugsejendom og erhvervsløsøre. Erhvervsløsøre omfatter varelagre og inventar.

Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse. Det skyldige afgiftsbeløb for et kvartal omfatter de afgifter, der forfalder til betaling det pågældende kvartal. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i det kvartal, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

Oversigt over årets forløb:

 

Indberetningsperiode

Sidste rettidige indberetning

Sidste rettidige betaling

1. kvartal

januar-marts

15. april

30. april

2. kvartal

april-juni

15. juli

31. juli

3. kvartal

juli-september

15. oktober

31. oktober

4. kvartal

oktober-december

15. januar

31. januar

 

Indberet stormafgift

Stormafgift skal indberettes elektronisk. Indberetning sker via Stormbasen. Sådan får du brugeradgang til Stormbasen og den elektroniske indberetning. 

Eksisterende bruger i Stormbasen

Er du oprettet som bruger i Stormbasen, skal du have adgang til at indberette stormafgift i systemet. Send en mail til sekretariatet om, at du ønsker adgang til dette.

Opstår der problemer i forbindelse med indberetningen eller har du spørgsmål kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Elektronisk indberetning af stormafgift kræver, at der er installeret java på din computer. Java kan hentes gratis på www.java.com. 

Gå til elektronisk indberetning af stormafgift.

Indbetal stormafgift til Stormrådet

Stormafgift skal indbetales til Stormrådets konto i Danske Bank. Se kontooplysninger her. Indbetalingen skal klart kunne identificeres. Du kan i noten til indbetalingen angive

  1. at der er tale om stormafgift
  2. hvilket selskab der indbetales for
  3. hvilket kvartal det drejer sig om.

Stormafgift forkortes "SA".

Spørgsmål om stormafgift

Hvis du har spørgsmål om stormafgift, så kontakt Stormrådets sekretariat.

 

Storm damage in English

Please see the site storm damage tax report.