Skip navigation

Stormbasen

Stormbasen er det fælles it-system, som forsikringsselskaberne bruger til at behandle sager under stormflods- og oversvømmelsesordningerne.

Stormbasen er et sagsunderstøttende system, som forsikringsselskaberne skal bruge i deres sagsbehandling af skadessager under stormflods- og oversvømmelsesordningerne. Forsikringsselskaberne er forpligtiget til at sikre, at sagerne er dokumenteret efter reglerne i ordningerne, og at denne dokumentation er tilgængelig i Stormbasen. Stormbasen bruges derudover også til forsikringsselskabernes indberetning af stormafgift.

Adgang til Stormbasen

Du kan få adgang til Stormbasen her.

Som skaderamt kan du herfra vælge menuen ”Jeg vil gerne anmelde en stormflodsskade”, for at gå til visitations- og anmeldelsesformularen. Læs mere om anmeldelse af skader her.

Som sagsbehandler eller indberetter i et forsikringsselskab skal du vælge ”Log-ind for forsikringsselskaber”. Er du ikke tidligere oprettet som sagsbehandler i Stormbasen, kan du læse vejledningen her.

Forsikringsselskaber som ønsker at samarbejde om behandling af sager i Stormbasen, kan læse mere om den praktiske procedure her.

Læs mere om samarbejdsaftaler mellem forsikringsselskaber