Skip navigation

Tilsyn 

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Det følger af § 10 i lov om stormflod og stormfald, at Stormrådet skal føre tilsyn med forsikringsselskaberne behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Tilsynet er et generelt tilsyn med selskabernes forvaltning af opgaven, herunder erstatningsudmåling og -udbetaling, sagsregistrering samt overholdelse af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser og gældende praksis i stormflods- og oversvømmelsessager.

Der udtages minimum 5 % af de indkomne sager pr. hændelse. De 5 % udtages efter kriterier vedtaget af Stormrådet efter hver hændelse. Dette sker ved tilfældig udtagelse via Stormbasen, dog således at alle forsikringsselskaber, som har behandlet sager inden for den enkelte hændelse, bliver repræsenteret i mængden af tilsynssager med mindst én sag.

Der foretages også et tematisk tilsyn i de sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver opmærksom på konkrete forhold, som kan give anledning til at undersøge et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme.

Her kan du læse mere om Stormrådets tilsynsprocedure

Tilsyn i stormflodssager efter stormfloder fra 2013 og oversvømmelser fra søer og vandløb fra 2018

Stormrådet har i 2017 udarbejdet en redegørelse af det gennemførte tilsynsarbejde af forsikringsselskabernes sagsbehandling. Redegørelsen er opdelt i de tilsynsmæssige emner som Stormrådet har fundet særligt væsentlige i behandlingen af forsikringsselskabernes sager.