Skip navigation

Tilsyn 

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Det følger af § 10 i lov om stormflod og stormfald, at Stormrådet skal føre tilsyn med forsikringsselskaberne behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Tilsynet er et generelt tilsyn med selskabernes forvaltning af opgaven, herunder erstatningsudmåling og -udbetaling, sagsregistrering samt overholdelse af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser og gældende praksis i stormflods- og oversvømmelsessager.

Der udtages minimum 5 % af de indkomne sager pr. hændelse. De 5 % udtages efter kriterier vedtaget af Stormrådet efter hver hændelse. Dette sker ved tilfældig udtagelse via Stormbasen, dog således at alle forsikringsselskaber, som har behandlet sager inden for den enkelte hændelse, bliver repræsenteret i mængden af tilsynssager med mindst én sag.

Der foretages også et tematisk tilsyn i de sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver opmærksom på konkrete forhold, som kan give anledning til at undersøge et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme.

Her kan du læse mere om Stormrådets tilsynsprocedure

Opsamling på tilsyn i perioden marts - september 2021

Stormrådet har i perioden marts - september 2021 behandlet en række tilsynssager, hvoraf nogle har givet anledning til reaktioner, herunder kritik, fra Stormrådet vedrørende forbedringspunkter i sagsbehandlingen. I nedenstående dokument er beskrevet, hvilke forhold, der har givet anledning til reaktion fra Stormrådet.

Opsamling på tilsyn i perioden oktober - december 2020

Stormrådet har i perioden oktober - december 2020 behandlet en række tilsynssager, hvoraf nogle har givet anledning til reaktioner, herunder kritik, fra Stormrådet vedrørende forbedringspunkter i sagsbehandlingen. I nedenstående dokument er beskrevet, hvilke forhold, der har givet anledning til reaktion fra Stormrådet.

Tilsyn i stormflodssager efter stormfloder fra 2013 og oversvømmelser fra søer og vandløb fra 2018

Stormrådet har i 2017 udarbejdet en redegørelse af det gennemførte tilsynsarbejde af forsikringsselskabernes sagsbehandling. Redegørelsen er opdelt i de tilsynsmæssige emner som Stormrådet har fundet særligt væsentlige i behandlingen af forsikringsselskabernes sager.