Skip navigation

Nyheder

 

Gå til Mulig stormflod den 5.-6. december 2013

06. december 2013

Der har muligvis været stormflod i forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013

Gå til Ikke stormfald den 28. oktober 2013

08. november 2013

(Opdateret med tal). Stormen den 28. oktober 2013 medførte en del væltede træer, dog ikke så mange, at der er tale om stormfald.

Gå til Regnhændelse den 8. august 2013

13. august 2013

Det er Naturstyrelsen samlede vurdering, at der med størst sandsynlighed ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn natten til den 8. august 2013

08. august 2013

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Ny stormflodsordning i kraft

01. oktober 2012

Den 1. oktober 2012 overtager forsikringsselskaberne behandlingen af stormflodssager, mens Stormrådet bliver klageinstans og skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling.

Gå til Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012

29. august 2012

Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012 i den nordlige del af Århus og på Anholt.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn den 26. august 2012

27. august 2012

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Umiddelbar vurdering af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012

05. juli 2012

Det voldsomme regnvejr, som ramte områderne omkring Svendborg, Nyborg, mellem Odense og Bogense, det sydlige Langeland og Samsø den 29. og 30. juni 2012 har ikke umiddelbart ført til oversvømmelser fra vandløb og søer på grund af ekstreme vandstande.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn

03. juli 2012

Undersøgelse af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012: Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i december

14. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 14. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordlige Sjælland og i området omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 9. – 11. december 2011.

Pressekontakt

Pressetelefonen

41 71 50 98