Skip navigation

Nyheder

 

Gå til Ny stormflodsordning i kraft

01. oktober 2012

Den 1. oktober 2012 overtager forsikringsselskaberne behandlingen af stormflodssager, mens Stormrådet bliver klageinstans og skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling.

Gå til Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012

29. august 2012

Umiddelbar vurdering af regnvejrshændelse den 26. august 2012 i den nordlige del af Århus og på Anholt.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn den 26. august 2012

27. august 2012

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Umiddelbar vurdering af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012

05. juli 2012

Det voldsomme regnvejr, som ramte områderne omkring Svendborg, Nyborg, mellem Odense og Bogense, det sydlige Langeland og Samsø den 29. og 30. juni 2012 har ikke umiddelbart ført til oversvømmelser fra vandløb og søer på grund af ekstreme vandstande.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn

03. juli 2012

Undersøgelse af voldsom regn d. 29. og 30. juni 2012: Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Naturstyrelsen om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i december

14. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 14. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordlige Sjælland og i området omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 9. – 11. december 2011.

Gå til Eventuel stormflod efter stormen d. 8.-9. december 2011

12. december 2011

I forlængelse af stormen den 8.- 9. december 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet på grund af højvande i perioden 9.-11. december.

Gå til Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i november

01. december 2011

Stormrådet har på sit møde den 1. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 25. – 28. november

Gå til Eventuel stormflod i forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011

29. november 2011

I forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet.

Gå til Oversvømmelse fra søer og vandløb 14.-18. august 2010

31. oktober 2011

Stormrådet har indledt behandlingen af de første sager om erstatning for skader forårsaget af versvømmelse fra søer og vandløb.

Pressekontakt

Susanne Aamann

Telefon 4171 5285

saa@kfst.dk