Skip navigation

Nyheder

 

Gå til Umiddelbar vurdering af kraftig regn 7.- 8. september 2018

12. september 2018

Eventuelle skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 8. september 2018 i Flensted kan være omfattet af oversvømmelsesordningen.

Gå til Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 14. august

17. august 2018

Skader på grund af oversvømmelser efter kraftig regn den 14. august 2018 i området omkring Århus og Odder kan være dækket af oversvømmelsesordningen.

Gå til Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 28. juli 2018

30. juli 2018

Eventuelle skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 28. juli 2018 ikke omfattet af oversvømmelsesordningen

Gå til Ny stormflodslov trådt i kraft

03. juli 2018

Den 1. juli 2018 er stormflodsloven ændret. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse.

Gå til Nye højvandsstatistikker fra Kystdirektoratet

19. februar 2018

Kystdirektoratet har pr. 19. februar 2018 offentliggjort højvandsstatistikkerne for 2017.

Gå til Stormflodsloven ændret

25. januar 2018

Folketinget har nu vedtaget ændringerne i stormflodsloven, som blev fremsat den 14. november 2017, og som er en gennemførelse af anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfalds-ordningerne.

Gå til Stormflod 29.-30. oktober 2017

30. oktober 2017

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 29.-30. oktober 2017 efter stormen Ingolf.

Gå til Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 6.-7. september 2017

12. september 2017

Skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 6.-7. september 2017, som primært ramte området fra Nordjylland, ned over Djursland, København og Bornholm kan være dækket af oversvømmelsesordningen.

Gå til Undersøgelse af voldsom regn den 6.-7. september 2017

07. september 2017

Stormrådet undersøger lige nu i samarbejde med DMI og Miljøstyrelsen, om der er områder, som kan være ramt af ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 9. juni 2017

14. juni 2017

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen.

Pressekontakt

Pressetelefonen

41 71 50 98