Skip navigation

Nyheder

 

Gå til Forlig om ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen

26. marts 2014

Der indgået forlig om ændringer i stormflodsloven. Selvrisikoen bliver sat ned, og der bliver mulighed for dækning af udgifter til genhusning.

Gå til Ny praksis for afskrivninger ved stormflod og oversvømmelse

24. februar 2014

Stormrådet har besluttet at ændre sin afskrivningspraksis i forbindelse med opgørelse af bygningsskader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Gå til Stormflodsområdet er udvidet

19. februar 2014

Stormrådet har afgjort, at den sydlige del af Ringkøbing Fjord også er en del af stormflodsområdet efter stormen den 5.-6. december 2013.

Gå til Godkend din skadesopgørelse

10. februar 2014

Du kan godkende din skadesopgørelse med forbehold - læs her hvordan.

Gå til Stormrådet: Der var stormfald i december

16. januar 2014

Stormrådet har i dag afgjort, at stormen, der ramte landet den 5. december 2013, har medført stormfald, da omfanget af væltede og knækkede træer i mindst én landsdel oversteg ét års hugst. 

Gå til Stormrådet: Stormflodsområdet er udvidet

19. december 2013

Stormrådet har i dag afgjort, at stormflodsområdet i den vestlige del af Limfjorden er større end det område, der blev afgrænset ved rådets møde d. 10. december 2013.

Gå til Der var stormflod i december

10. december 2013

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i store dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et ekstremt niveau i forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013.

Gå til Mulig stormflod den 5.-6. december 2013

06. december 2013

Der har muligvis været stormflod i forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013

Gå til Ikke stormfald den 28. oktober 2013

08. november 2013

(Opdateret med tal). Stormen den 28. oktober 2013 medførte en del væltede træer, dog ikke så mange, at der er tale om stormfald.

Gå til Regnhændelse den 8. august 2013

13. august 2013

Det er Naturstyrelsen samlede vurdering, at der med størst sandsynlighed ikke har været vandstande i vandløb og søer i området, der har været over et niveau, der kan forventes at forekomme hvert 20 år.

Pressekontakt

Pressetelefonen

41 71 50 98