Skip navigation

Hvad er Stormrådet

Stormrådet administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer, stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald.

Stormrådet er et uafhængigt råd. Det er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald. Rådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald. Stormrådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådet er udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier.

Der er tilknyttet tre eksperter (sagkyndige) til Stormrådet. De sagkyndige har særlig viden om kystforhold, vandløb og søer og skovområdet. De er udpeget af henholdsvis Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet. Stormrådets sagkyndige hjælper rådet med tekniske spørgsmål i forbindelse med afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer eller stormfald.

 

Sidst opdateret: 02. juli 2018