Artikel - 18. maj 2011

Privatlivspolitik på www.stormraadet.dk omhandler de oplysninger om brugerne af hjemmesiden, som indsamles enten fordi folk vælger at afgive dem eller fordi de registreres automatisk ved besøg på hjemmesiden.

Formål

Formålet med Stormrådets privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger i forbindelse med brugen af www.stormraadet.dk.

Stormrådet respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvilke personoplysninger indsamles på Stormrådets hjemmeside?

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. 

Stormrådet bruger visse personoplysninger for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender rådets hjemmeside. Analyserne foretages via Google Analytics.

Stormrådet indsamler kun de personoplysninger som er nødvendige (f.eks. emailadresse eller privat adresse ved henvendelse til Stormrådet). Stormrådet indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende slutbrugerne af hjemmesiden.

Cookies

Læs selvstændig artikel om cookies.

Vedrørende Ad Servers

Stormrådet har ingen aftaler om reklamer på hjemmesiden eller partnerskaber med noget reklamefirma.

Hvem videregiver Stormrådet personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.stormraadet.dk videregives til afdelinger i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen da disse forestår analyse og vedligeholdelse af Stormrådets hjemmeside. Stormrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen videregiver kun personlige data til andre myndigheder i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

For at kunne videreudvikle og forbedre Stormrådets hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne under www.stormraadet.dk. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere brugerne anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Stormrådet anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google. Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for Google. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.stormraadet.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Kommunikation til Stormrådet

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til Stormrådets privaltlivspolitik kan rettes til Stormrådets sekretariat under "Kontakt".

Sidst opdateret: 28. november 2013