Skip navigation

Stormrådets medlemmer

Stormrådet har otte medlemmer og består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet Tænk.

Stormrådet

Formand:  Christian C. Lund Nielsen

Udpeget efter indstilling fra:

Erhvervsministeriet 
Kontorchef Hans Høj, næstformand
                              
Justitsministeriet 
Fuldmægtig Nikolaj Bak-Christensen
                        
Forsikring & Pension
Chefkonsulent Ann-Sofie Leth 
                                  
Forbrugerrådet Tænk
Sekretariatschef Jette Kammer Jensen
                        
Kommunernes Landsforening
Pens. teamleder Knud Mikkelsen
                                          
Miljø- og Fødevareministeriet
Specialkonsulent Laura Storm Henriksen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Seniorforsker Vibeke Huess

Stormrådets sagkyndige

Kystdirektoratet (kystforhold)
Civilingeniør Holger Toxvig Madsen

Miljøministeriet (vandløb og søer)
Miljøtekniker Morten Kruse

Miljøministeriet (skovområdet)
Fuldmægtig Peter Kyvsgaard

Stormrådets sekretariat

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sekretariatschef Mogens Hansen
Chefkonsulent, teamleder Poul Jensen
Fuldmægtig Anders Rasmussen
Fuldmægtig Johanne Taarnhøj 

 

Sidst opdateret: 01. marts 2019