Stormrådets medlemmer

Stormrådet har otte medlemmer og består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet Tænk.

Stormrådet

Formand:  Christian C. Nielsen

Udpeget efter indstilling fra:

Erhvervsministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand
                              
Justitsministeriet: Fuldmægtig Martha Nøhr Kjeldsen
                        
Forsikring & Pension: Advokat Peter Celander Lindgren
                                  
Forbrugerrådet Tænk: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen
                        
Kommunernes Landsforening: Pens. teamleder Knud Mikkelsen
                                          
Miljø- og Fødevareministeriet: Specialkonsulent Laura Storm Henriksen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess

Stormrådets sagkyndige

Kystdirektoratet (kystforhold): Civilingeniør Holger Toxvig Madsen

Miljøministeriet (vandløb og søer): Miljøtekniker Morten Kruse

Miljøministeriet (skovområdet): Fuldmægtig Peter Kyvsgaard

Stormrådets sekretariat

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Sekretariatschef Mogens Hansen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Chefkonsulent Poul Jensen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Fuldmægtig Anders Rasmussen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Fuldmægtig Johanne Taarnhøj 

 

Sidst opdateret: 08. februar 2019