Skip navigation

Årsberetning 2008-2009

31. oktober 2011

Nyhed af 30. oktober 2009 Stormrådets årsberetning 2008/2009

Stormrådet har haft fokus på forebyggelse i det forløbne år. Bl.a. har rådet sat en kampagne i gang, der giver information om, hvordan man kan sikre sit hjem mod stormflodsskader.

”Det er bedre at forebygge end at helbrede – også ved stormflod”. Med denne sætning i baghovedet har Stormrådet valgt at iværksætte en kampagne med fokus på vigtigheden af, at boligejere sikrer deres boliger mod stormflod. Stormrådet har i den forbindelse lanceret et OBS-spot, som i efteråret 2009 bliver vist i DR og som kan ses på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk. Hovedbudskabet er, at stormflod kan ødelægge boligen, men at det er let og billigt – set i forhold til den gennemsnitlige stormflodsskade – at sikre sit hjem.

Der har ikke været stormfloder i den forgangne sæson. Stormrådets arbejde har derfor - udover forebyggelse - koncentreret sig om at få afgjort de få udestående stormflodserstatningssager, efterhånden som de skadelidte har indsendt den nødvendige dokumentation samt at tage stilling til principielle stormfaldssager.

Et udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder på en indstilling om den fremtidige stormflodsordning. Tanken er, at udvalgsrapporten skal danne grundlag for et lovforslag i denne folketingssamling. Det er hensigten, at den reviderede lov skal muliggøre en mere effektiv sagsbehandling. Baggrunden for udvalgsarbejdet er bl.a., at Stormrådet over for ministeren har peget på behovet for en modernisering af reglerne, herunder stormfaldsreglerne. Rådet ser frem til resultatet af udvalgsarbejdet.

I maj udgav Stormrådet en samlet skadestatistik for alle stormfloder siden 1991. Skadestatistikken giver bl.a. et overblik over i hvilke kommuner, der har været flest stormflodsskader og de gennemsnitlige erstatningsstørrelser i de enkelte kommuner. Den samlede statistik over stormflodsskader i Danmark kan downloades på Stormrådets hjemmeside.

Årsberetningen er tilgængelig på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk

Sidst opdateret: 31. oktober 2011
Badebro i uvejr