Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

04. maj 2015

Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager ligger nu på hjemmesiden.

Med den nye stormflodsordning blev Stormrådet klageinstans i stormflodssager. Stormrådet træffer nu afgørelse i de tilfælde, hvor du klager over den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflodssag.

Du kan nu finde de første af Stormrådets afgørelser her på hjemmesiden i anonymiseret form. De kan hjælpe dig med at finde ud af, om du er berettiget til erstatning og størrelsen heraf, hvis din ejendom eller indbo bliver beskadiget eller ødelagt af en stormflod. Du finder afgørelserne ved at klikke på ”Afgørelser fra Stormrådet” i topbaren på hjemmesiden.

Alle Stormrådets afgørelser vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte sekretariatet.

Sidst opdateret: 04. maj 2015
Badebro i uvejr