Skip navigation

Dækningsvejledning vedrørende stormflod og oversvømmelse

16. september 2015

Stormrådet har udgivet en vejledning vedrørende dækning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

I samarbejde med Forsikring & Pension har Stormrådet udgivet en vejledning vedrørende erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Vejledningen henvender sig til skadelidte, sagsbehandlere og taksatorer og er tænkt som en hjælp til forståelse af gældende ret og praksis. 

Vejledningen vil løbende blive opdateret.

Læs vejledningen her

Sidst opdateret: 16. september 2015
Badebro i uvejr