Skip navigation

Er du parat til Stormflod?

31. oktober 2011

Med oktober måned begynder sæsonen for storme i Danmark, og dermed stiger risikoen for at blive ramt af  stormflod. 

Siden 1991 har landet været ramt af stormflod tyve gange og resulteret i næsten 7.000 anmeldte skader. For at nedbringe antallet af skader lancerer Stormrådet nu en kampagne, der omfatter et OBS-spot, er udsendes på DR1 fra mandag 5. oktober 2008.

"Der findes lettere og billigere måder at få jacuzzi på" er den underfundige overskrift på Stormrådets nye informationsindsats, der på en seriøs men underholdende måde skal få alle med havet som nabo til selv at undersøge, om deres hus og ejendele er beskyttet godt nok i tilfælde af stormflod.

Besøg www.stormraadet.dk, hvor du kan hente de gode løsninger og idéer til, hvordan du nemt og billigt kan sikre dig mod de værste ødelæggelser på din bolig. Her kan du også se det nye OBS-spot, der udsendes på DR1 og DR2 frem til udgangen af marts, hvor stormsæsonen officielt slutter.

Det er en rigtig god idé at beskytte sin ejendom mest muligt mod oversvømmelse, for selv om du kan søge om erstatning for skaderne hos Stormrådet, skal du være opmærksom på, at erstatningen opgøres efter særlige regler, siger sekretariatschef Torben Weiss Garne fra Stormrådet.

Det er loven om stormflod og stormfald, der er grundlag for stormflodsordningen. Ifølge loven vil en erstatning aldrig 100 pct. dække de udgifter, en husejer har haft til udbedring af skaderne.

Man skal være opmærksom på, at man

  • altid får fratrukket en selvrisiko af erstatningsbeløbet
  • kun får erstatning for umiddelbart indtrådte skader og ikke for følgeskader
  • ikke får erstatning for skade på ejendele i kældre og i rum under terræn
  • ikke får erstatning for indirekte tab, f.eks. flytteomkostninger, opmagasinering, huslejetab m.v.
  • almindeligvis ikke får erstatning for skader på jord.

Hvis stormfloden rammer huset

Når Stormrådet har truffet afgørelse om, at der er stormflod i et bestemt område, kan man søge om erstatning for skaderne hos Stormrådet. Man anmelder skaden til sit eget forsikringsselskab, der så sender skadesanmeldelsen videre til Stormrådet. Det er Stormrådet, der træffer den endelige afgørelse om erstatning.

Fakta om Stormrådet

Stormrådet består af repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Stormrådet beslutter hvor og hvornår, der er tale om stormflod, hvem der kan få erstatning, og hvor stor erstatningen skal være. Lov om stormflod og stormfald af 17. maj 2000 med senere ændringer danner grundlag for stormflodsordningen.

Pressekontakt

Sidst opdateret: 31. oktober 2011
Badebro i uvejr