Skip navigation

EU har sat spørgsmålstegn ved dele af ny stormfaldsordning

18. august 2014

EU-kommissionen har stillet sig tvivlende i forhold til den del af stormfaldsordningen, der vedrører tilskud til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning. Naturstyrelsen er i dialog med Kommissionen om sagen.

Når Stormrådet har erklæret stormfald, kan private skovejere søge om tilskud til oprydning og genplantning af skoven efter stormfaldsordningen. Tilskuddene skal sikre mere robust skov, hvor der plantes flere forskellige træsorter, som er bedre rustet til nye storme. Ansøgningsprocessen for tilskud efter stormfaldet i december 2013 skulle efter planen starte den 1. oktober.

EU-kommissionen har imidlertid sat spørgsmålstegn ved den del af ordningen, som handler om tilskud til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning, da der kan være tale om ulovlig statsstøtte.

Ansøgningsproces forsinkes

Naturstyrelsen har tidligere udsendt den af Stormrådet godkendte vejledning til stormfaldsordningen med et forbehold for EU’s godkendelse. Det forbehold er desværre nu mod forventning blevet aktuelt.

Som konsekvens af Kommissionens udmelding mødes Naturstyrelsen med Kommissionen den 8. september med henblik på en afklaring af statsstøttespørgsmålet. Ansøgningsprocessen for støtte til gentilplantning og oprydning kan derfor blive forsinket. Dette vil der snarest blive informeret om her på siden.

Læs mere om spørgsmålet på Naturstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 18. august 2014
Badebro i uvejr