Skip navigation

Eventuel stormflod i forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011

29. november 2011 - Sidst opdateret: 29. november 2011

I forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet.

Dette gælder bl.a. ved Øresundskysten, Sjællands nordkyst og kyster i den vestlige del af Limfjorden. På den baggrund har Stormrådet iværksat en undersøgelse af, om der har været vandstande ved de danske kyster, som kan betyde, at oversvømmelserne kan karakteriseres som stormflod.

Stormrådet træffer afgørelse herom på sit møde torsdag den 1. december 2011. Rådets afgørelse bliver umiddelbart herefter lagt på Stormrådets hjemmeside. Hvis det besluttes, at der har været stormflod, vil der tillige blive udsendt en pressemeddelelse herom.

Henvendelse vedrørende spørgsmål om mulig stormflod den 27.-28. no-vember 2011 rettes til Forsikring & Pension på e-mail fp@forsikringogpension.dk eller telefon 41 91 91 91.

Badebro i uvejr