Skip navigation

Eventuel stormflod efter stormen d. 8.-9. december 2011

12. december 2011 - Sidst opdateret: 12. december 2011

I forlængelse af stormen den 8.- 9. december 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet på grund af højvande i perioden 9.-11. december.

Dette gælder bl.a. ved Sjællands nordkyst og i Limfjorden. På den baggrund har Stormrådet iværksat en undersøgelse af, om vandstandene ved de danske kyster har været så høje, at det kan betyde, at oversvømmelserne kan karakteriseres som stormflod.

Stormrådet træffer afgørelse herom snarest. Rådets afgørelse bliver umiddelbart herefter lagt på Stormrådets hjemmeside. Hvis det besluttes, at der har været stormflod, vil der tillige blive udsendt en pressemeddelelse herom.

Henvendelse vedrørende spørgsmål om mulig stormflod den 9.-11. december 2011 rettes til Forsikring & Pension på e-mail fp@forsikringogpension.dk eller telefon 41 91 91 91.

Badebro i uvejr