Skip navigation

Godkend din skadesopgørelse

10. februar 2014

Du kan godkende din skadesopgørelse med forbehold - læs her hvordan.

Når du er enig i opgørelsen

Når du som skadelidt modtager en taksatoropgørelse, skal du gennemgå den. Er du enig i opgørelsen, godkender du den.

Når du ikke er enig i opgørelsen

Er du uenig i taksators opgørelse af skaderne, skal du sende dine bemærkninger til taksator, der så vurderer disse og kommer med eventuelle nye bemærkninger, som sendes til din godkendelse.

Er det ikke muligt for jer at blive enige om den endelige opgørelse, kan du godkende opgørelsen med forbehold.

Forbeholdet skal skrives ind i bemærkningsfeltet med en forklaring på, hvorfor du ikke er enig. Det har den betydning, at sagen kan komme videre i processen, og du dermed får hurtigere adgang til at kunne få frigivet midler.

Det er en udbredt misforståelse, at man derved GODKENDER sin skadeopgørelse endeligt. Men dette er ikke korrekt. Ved en godkendelse med forbehold angiver du blot, at du har læst og forstået den endelige opgørelse , men at du ikke er enig heri.

Når du vil klage over opgørelsen

Hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets endelige afgørelse af erstatningens størrelse, kan du indsende en SKRIFTLIG klage til selskabet, hvori du skal angive, hvorfor du er uenig i opgørelsen.

Hvis selskabet på baggrund af din klage ikke ændrer den endelige opgørelse af skaden, kan du klage til Stormrådet på denne klageformular (pdf). Formularen findes og i Excel-format.

Du kan altid ringe til Stormrådets sekretariat for råd og vejledning vedrørende klagebehandlingen.

Stormrådet anbefaler, at du godkender din takseringsrapport - selv med et forbehold. Hermed opnår du, at din sag kommer hurtigere igennem sagsbehandlingen.

Sidst opdateret: 10. februar 2014
Badebro i uvejr