Skip navigation

Vurdering af hændelserne i weekenden 4.-7. december 2015

07. december 2015

Stormrådet har vurderet situationen efter hændelserne i weekenden 4.-7. december 2015.

Stormflod

Stormrådet vurderer på baggrund af data fra DMI og Kystdirektoratet, at stormflodsordningen ikke træder i kraft efter hændelsen i weekenden 4.-7. december 2015. Stormflodsordningen er en offentlige katastrofeordning der kan træde i kraft ved større stormflodshændelser. Dette forstået som hændelser med en sjældenhed på mere end hvert 20. år. En sådan hændelse er ikke registreret som følge af weekendens vejr.


Oversvømmelse

På baggrund af meldingerne fra offentligheden virker det sandsynligt at områder omkring bl.a. Holstebro kan være ramt af oversvømmelser fra søer og vandløb. Derved er det muligt at skaderne kan være dækket af oversvømmelsesordningen. Oversvømmelsesordningen dækker skader forårsaget af oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer. Stormrådet vurderer i denne ordning individuelt om skaden er dækket af ordningen. Der bliver således ikke erklæret dækning i et samlet område som ved stormflod. Stormrådet har dog bedt Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af hvorvidt Holstebro-området har været ramt af en hændelse der udløser dækning fra oversvømmelsesordningen.

Du kan læse mere om oversvømmelsesordningen her: http://www.stormraadet.dk/Oversvoemmelse herunder hvordan du anmelder din skade.


Sidst opdateret: 07. december 2015
Badebro i uvejr