Skip navigation

Ikke længere momsfradrag på kontanterstatning

15. september 2014

Reglerne om kontanterstatning i forbindelse med stormflod og oversvømmelse ændres. Der vil ikke længere ske fradrag af moms på kontanterstatning til private.

En undersøgelse af forsikringsmarkedet viser, at den overvejende del af markedet dækker moms i forbindelse med kontanterstatning til private husejere, selv om huset ikke genopføres.

Som konsekvens af undersøgelsens resultat, vil erhvervs- og vækstministeren tage initiativ til en ændring af de to bekendtgørelser om henholdsvis behandling af skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Der vil fremover ikke blive foretaget fradrag for moms ved udbetaling af kontanterstatning til private. Momsfradraget vil derimod blive fastholdt i relation til erhvervsdrivende i overensstemmelse med den gældende praksis i forsikringsbranchen.

Det er forventningen, at ændringen af bekendtgørelserne kan gennemføres ultimo september og de ændrede regler vil – ligesom de øvrige nye regler i stormflods- og oversvømmelsesordningen – have virkning fra og med stormfloden 5.- 6. december 2013.

Hvis du har modtaget kontanterstatning i forbindelse med stormfloden og oversvømmelserne i december 2013, vil du blive kompenseret for momsfradraget. Du behøver ikke at foretage dig noget i den sammenhæng. Du vil høre fra dit forsikringsselskab om dette inden for kort tid.

Henvendelse om denne nyhed kan ske til Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 15. september 2014
Badebro i uvejr