Skip navigation

Ikke stormfald den 28. oktober 2013

08. november 2013

(Opdateret med tal). Stormen den 28. oktober 2013 medførte en del væltede træer, dog ikke så mange, at der er tale om stormfald.

Stormen den 28. oktober 2013 betød, at der i visse dele af landet væltede en del træer. Værst gik det ud over det sydøstlige Sønderjylland, hvor ca. 200.000 m3 træer (ca. 80.000 m3 i statsskovene og ca. 120.000 m3 i de private skove) væltede eller knækkede. For landsdelen som sådan (Sydjylland) var der dog ikke tale om så store mængder væltede træer, at stormfaldsordningen kan aktiveres.

Betingelsen om, at der skal være tale om mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel er efter Naturstyrelsens opfattelse langt fra nået. Dette har Stormrådet taget til efterretning. Det betyder, at man ikke kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning fra Stormrådet.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sidst opdateret: 24. november 2013
Badebro i uvejr