Skip navigation

Ikke stormflod den 8.-9. januar 2019

09. januar 2019

Stormrådet vurderer, at der ikke har været stormflod efter højvandet den 8.-9. januar 2019.

Stormrådet vurderer på baggrund af data fra DMI og Kystdirektoratet, at der ikke har været stormflod efter højvandet den 8.-9. januar 2019, da der ikke i perioden er registreret vandstande, der når op på en 20-års hændelse, som er det, der skal til for at stormflodsordningen kan træde i funktion. Det betyder, at der ikke kan ydes erstatning efter stormflodsordningen for skader, der er sket ved oversvømmelser på dette tidspunkt.

Læs i Kystdirektoratets højvandsstatistikker (side 6) om, hvilken vandstand, der svarer til en 20-års hændelse i dit område 

 

 

Badebro i uvejr