Skip navigation

Mulige oversvømmelser fra vandløb og søer

17. februar 2020 - Sidst opdateret: 24. februar 2020

Meget høj vandstand i vandløbene

De seneste ugers dårlige vejr med blæst og masser af regn har medført, at en del vandløb og søer er gået over deres bredder og har skabt oversvømmelser flere steder, bl.a. i Kolding, Horsens, Silkeborg og andre områder omkring Gudenåen, Holstebro og Ribe. 

Skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer er typisk ikke noget, der er dækket af en forsikring. Men hvis oversvømmelsen er ekstrem, altså hvis der er tale om en 20-års hændelse, kan den være omfattet af oversvømmelsesordningen. Det vil blive bedømt på baggrund af den eller de anmeldelser, der indsendes gennem Stormbasen. Stormrådet erklærer således ikke oversvømmelse for et område, men bedømmer hver enkelt anmeldelse, og afgør om de anmeldte skader sket som følge af en 20-års hændelse. 

 

Hvis du derfor har oplevet skader på grund af høj vandstand i vandløbene, så kontakt i første omgang dit forsikringsselskab, som kan fortælle dig, om du er dækket af din egen forsikring Er du ikke det, så anmeld en eventuel skade i Stormbasen, så du kan få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsesordningen,  hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for det. 

 

Læs mere om, hvordan du anmelder din skade her.

 

Badebro i uvejr