Skip navigation

Nedsættelse af stormafgift

30. oktober 2020

Den årlige stormafgift nedsættes pr. 1. juli 2021.

Stormflods-og oversvømmelsespuljen overstiger nu 500 mio. kr. Det betyder, at den årlige stormafgift, som pt. udgør ialt 60 kr. pr. afgiftspligtig police, 10 kr. til stormfaldspuljen og 50 kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen, skal sættes ned. Den vil efter nedsættelse udgøre ialt 40 kr. pr. afgiftspligtig police. De forsikringsselskaber, som opkræver stormafgift, skal derfor indrette deres opkrævningssystemer, således at nedsættelsen kan træde i kraft.

Nedsættelsen vil gælde for de forsikringspolicer, for hvilke den første årlige præmie opkræves 1. juli 2021 eller senere. 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Stormrådets sekretariat.

Badebro i uvejr