Skip navigation

Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 4.-5. december 2015

10. december 2015

Naturstyrelsen vurderer, at hændelsen ikke har overskrevet en 20 års hændelse og derfor ikke medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Umiddelbar vurdering

Nedbøren som særligt ramte området omkring Holstebro den 4.- 5. december 2015, viste flere steder op mod 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad på den baggrund Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme nedbør har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen. 

Naturstyrelsen vurderer på baggrund af bl.a. beretninger fra kommuner og beredskab samt de målte vandstande i de nærliggende vandløb, at der på trods af hændelsens voldsomme karakter ikke umiddelbart har været oversvømmelser fra vandløb og søer, som er omfattet af oversvømmelsesordningen. 

Nedbørshændelsen har været voldsom, mest fordi den langvarige regn i november har fyldt vandløbene op. Da weekendens regnhændelse kom, kunne vandløbene ikke tage regnmængden og gik derfor over deres bredder. Naturstyrelsen driver flere hydrometristationer i området. Data fra disse stationer viser stigninger i vandstanden den 4-5. december 2015, men ikke en stigning der overstiger en 20 års hændelse.

Naturstyrelsen kan dog ikke afvise at lokale forhold gør, at der her er tale om vandstande der overstiger en 20 års hændelse. Men generelt set, viser Naturstyrelsens 7 nærmeste vandstandsloggere, at hændelsen er rigtig høj, men ikke den højeste de sidste år. Bl.a. vandstandene i Storeåen nåede op på et niveau tæt på de højeste målte.

Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv. 

Dækning vurderes individuelt
Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab, med henblik på at få din sag anlagt hos Stormrådet.

Stormrådet vurderer individuelt i alle sager om oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at stigningen i vandstanden fra søen/vandløbet overstiger en 20 års hændelse.

Læs mere
Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade


Sidst opdateret: 10. december 2015
Badebro i uvejr